JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIESRELIGION OF TRUTH- ISLAM

Salib kristen merupakan lambang yang dimasukkan oleh orang Romawi dari India berabad-abad sebelum zaman Kristen.

Written By Averroes Cordova on Selasa, 10 April 2012 | 22.43


Salib adalah lambang yang sangat tua yang terdapat di dunia jauh sebelum lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Pada awalnya orang-orang Kristen tidak menggunakan salib sebagai lambang Kekristenan mereka. Benda ini tidak termasuk dalam daftar pertama lambang-lambang Kristen yang disediakan oleh St. Clement. Mulanya yang mereka gunakan justru bintang ikan (Pisces) dananak domba sebagai lambang Penyelamatnya.