JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIESRELIGION OF TRUTH- ISLAM

Diskriminasi Alkitab terhadap wanita adalah terpengaruhi Pemikiran romawi kuno, Greek purba, monohaster, dan India

Written By Averroes Cordova on Minggu, 18 Maret 2012 | 06.42


Dalam islam Perempuan bukan suatu problem, Islam telah meningkatkan kedudukan wanita dan menyediakan tempat yang istimewa ditengah masyarakat  islam dan masyarakat manusia seluruhnya, manusia adalah mahluk tuhan yang sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan tuhan.

Pada masa sebelum islam  wanita dianggap mahluk klas dua, bahkan  menurut penulis Denmark yang bernama with Knudsen, Katanya:  Dalam abad pertengahan perhatian terhadap wanita sangat terbatas, dan ini disebabkan oleh pandangan Agama khatolik yang menganggap wanita sebagai mahluk klas dua.

Pradaban romawi menghukum wanita adalah mahluk hamba sahaya yang mesti tunduk kepada keinginan laki-laki, mempunyai hak yang terbatas atau tidak mempunyai hak sama sekali.
Dikota rum diadakan suatu persidangan yang membicarakan ihawal perempuan dan hasil persidangan menyatakan bahwa wanita adalah mahluk yang tidak berjiwa, oleh karena itu ia tidak mewarisi kehidupan akherat, dan merupakan suatu kotoran, ia tidak boleh makan daging, tidak boleh ketawa,  ia tidak berhak bicara dalam penetapan undang-undang, tidak terkecuali wanita klas tinggi , mulut mereka terkunci, Pola pemikiran muncul dikarena mereka menganggap wanita adalah alat penggoada saytan untuk merusak hati.

Pradaban india kuno menyatakan bahwa perempuan adalah racun yang lebih berbahaya dari racun ular, Hak untuk hidup perempuan berakhir ketika suaminya meninggal, apabila mayat suaminya dibakar maka perempuan harus mencapakkan diri kedalam bakaran mayat suaminya, dan posisi suami adalah tuan, dan istri adalah  Budaknya

Dalam perundangan manohoster disebutkan wanita tidak mempunyai hak memilih dan ia sama seperti anak kecil, hak pilihnya ditangan suami, Hak pilih janda ditangan anak laki-lakinya, dan ia harus mengenepikan keinginanya seperti makan,pakaan dan perhiasan, dan perempuan tidak memiliki apa-apa, Semua yang dimilikinya terpulang kepada suami.
perkwaninan adalah bentuk  jual beli, Seorang laki-laki membeli seorang istri dari bapak, berpindah kepada pria itu semua hak anak perempuan adalah bapak, pada bangsa Greek purba, Roman, Cina, Dan India,
Pada zaman greek purba di Athen, wanita sebagai barang jual dibeli dan dijual, dan juga dianggap sebagai barang kotoran syaitan.

Diperancis pada tahun 586 M, Pernah Membahas tentang prihal wanita,  Apakah wanita layak dianggap manusia? Dan hasil dalam persidangan menetapkan bawah wanita adalah manusia kegunaan untuk laki-laki. Sejak itu france mengakui kemanusian wanita yang sebelumnya meragukan kemanusian wanita, Dan pada tahun 1938 pembatalan undang-undang melarang wanita dalam hal kawangan dan memboleh wanita membuat account bank dan lain sebagainya.

Di England Hendry 111 Melarang wanita membaca kitab suci, hingga tahun 1850, Wanita tida dianggap warga Negara hingga tahun 1882, dan tidak memiliki hak perorangan,
Beranjak dari sini sangat jelas bahwa intimidasi dan diskriminasi terhadap wanita  berasal dari barat yang  yang mayoritas Kristen, Dan adat-adat yang memojokan wanita dari barat bukan dari islam, maka tidaklah patut barat pada era modern ini mengatakan bahwa islam adalah pembelenggu kaum wanita, padahal mereka lah yang membelenggu wanita dari berbagai aspek kehidupan,

Sekarang kita bicara lagi apa kata kitab suci Kristen atau kitab suci mayoritas barat terhadap wanita, Apakah  Bible memberi  pemahaman yang jelas tentang wanita yang selama ini dibahas oleh masarakat eropa? Kitab suci adalah perakataan tuhan, dan setiap perkataan tuhan tentu memberi solusi jawaban terhadap permasalahan manusia, dan semua perkataan kitab suci mesti bisa dilakukan Dalam kehidupan nyata dan ada hukum syariat yang dikeluarkan, Dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, jika tidak demikian maka ini adalah salah satu bukti bahwa kitab suci itu bukan firman tuhan.


1. Wanita Harus berdiam diri:  Seharusnyalah perempuan berdiam diri (I Timotius 2 : 11-12).

Menghabiskan waktu untuk berdiam berkhidmat dan bersembahyang adalah pola pikiran rom kuno, Karena sebagai mana yang kita katahui bahwa paulus adalah waraga Negara Romawi dari sejak lahir (Kis 22:28) Sehingga dalam menulis ia sedikit terkonta minasi oleh pemikiran Romawi kuno

2.  Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki.

Aku tidak mengijinkan seorang perempuan  mengajar dan memerintah atas laki-laki, (I Timotius 2 : 11-12)

   Ayat ini mustahil bisa diterapkan dalam kehidupan masyarkat modern, kita semua tahu pada zaman sekarang apapun agamanya apapun negaranya wanita sangat berperan dalam dunia pendidikan bahkan merupakan pendidikan yang ulung, bahkan wanita adalah madrasah pertama sekali buat anak-anak, dan ayat ini terkontaminasi oleh pemikiran roman kuno yanani kuno dan yang dipindah langsung kedalam alkitab Kristen.

3. Tunduk kepada suami dalam tiap-tiap perkara:

Demikianpun hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam tiap-tiap perkara". ( Epesus 5 : 22-24).

Ayat ini juga jiplakn dari pemikiran Romawi kuno dan Greek, yang menggunci mulut wanita dan tunduk kepada laki-laki adalah suatu keniscayaan dan karena mengangap wanita adalah mahluk kelas dua, Dan untuk menguat perkataannya pauslus dengan dalil Adam diciptkan pertama baru adama( 1 Timotis 2:13)

4. Tidak boleh berbicara dalam pertemuan jemaat.

Sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara dalam pertemuaan jemaat". (1 korintus 14:34).Bukankah orang-orang yang mengaku fanatik Alkitab dengan enteng sekali melanggar larangan alkitab sendiri? Berapa banyak penginjil, pengkotbah dan evangelis perempuan saat ini? Diluar hitungan jari. Bukankah mereka selalu melanggar Alkitab tanpa menyadarinya? Bukankah para "domba" nya juga ikut andil dalam melanggar alkitab?

Bahkan pada ayat 35 dikatakan perempuan tidak boleh bertanya jika mau bertanya selepas pulang dan ditanyakan kepada suaminya dirumah!! Ayat ini tidak Mempunyai kekuatan hukum sama sekali, Artinya dalam pandangan bible ini wanita memang benar terkunci mulutnya sampai untuk menanyakan masalah agama tidak diperbolehkan, Sangat jelas perkataan paulus ini dipengaruhi pemikiran romawi karena beliau adalah warga Negara romawi!!

5. Tidak boleh mengepang rambut, tidak boleh Memakai Emas, Sutera dan Pakaan emas lainnya:


rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,
 (1 Timotius 2:9).

Ayat ini sudah tidak laku lagi dan mustahil diterapkan dalam kehidupan manusia, Lagi pola pikiran ini merupakan jiplakan dari pemikiran
manohoste yang mengharuskan wanita Menahan keinginan dalam berhias seperti memakai emas memakao sutera dan memakan pakaan yang mahal, lagi paulus menjiplak pemikiran dan dimasukkan kedalam ajaran Kristen, dan saya yakin semua wanita-wanita Kristen memakai perhiasan dan bermewah-mewah dalam berpakaan

6. Anak perempuan dapat dijual bapaknya.

Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar". Keluaran 21 : 7.

Lagi-lagi ayat ini jiplakan dari pemikiran manohaster,Greek purba, Romawi kuno, Yang membolehkan menjual anak perempuan, Mungkin kitab suci dari tuhan yang membolehkan menjual anak perempuan? Lantas bagaimana merealisasikan dalam kehidupan bermasyarkat?

7. Seorang anak perempuan tidak memiliki hak waris bila mempunyai saudara laki-laki.


Bila seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan maka yang menjadi pewaris hanyalah anak laki-laki sedang anak perempuan tidak mendapat warisan. (bilangan 27:1-11).

Lagi-lagi ayat ini adalah jiplakan dari Romawi kuno, manohaster, Greek purba yang menggang wanita tidak mempunyai hak waris, dan manohaster menetapkan wanita yang meninggal suaminya kembali kepada anak lakinya begitu juga hak pilihnya

8.  Harus menudungi kepalanya.

"Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. " (1Korintus 11:5-6 & 13)

Dan sangat jelas printah menutup kerudung ini dilanggar oleh mayoritas  Kristen sangat jelas agama yang benar harus berkesuaan antara kitab suci dan ajaran agama jika tidak berkesesuaan itu artinya agama itu tidak benar

9. Seorang perempuan yang datang bulan, maka semua yang dipegangnya menjadi najis.

10. Wanita yang diperkosa harus menikah dengan pemerkosanya.


22:28 Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan--

Setelah kita membaca ayat alkitab sangat jelas sebagian besar ayat-ayat alkitab jiplakan dari pemikiran Romawi kuno, manohoster dan Greek purba, dan pola pikiran ini, Kenapa ini bisa terjadi,karena injil tidak ditulis pada masa zaman yesus, dan surat-surat paulus ini jelas pemikiran dia sendiri yang menggabungkan perkataanya dengan romawi kuno, dan jika benar wahyu tentunya alkitab member solusi terhadap pemikiran masyarkat yang mengklas duakan wanita atau atau menolak diskriminasi terhadap wanita, tapi malah kitab suci Kristen mendukung diskriminasi terhadap wanita, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu’amalah

Dan alqur’an jelas menolak mengklas duakan wanita seperti yang dicantum dalam alqur’an dibawah ini:

- Laki-laki dan perempuan keduanya dimuliakan oleh islam

Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam( Al-Isra’ 70 )

-Laki-laki dan perempuan mendapat ganjaran yang sama bila melakukan kebaikan

Untuk laki-laki keuntungan dari apa yang ia usahakan dan untuk perempuan keuntungan dari apa yang ia usahakan( Annisa 32)

- Mempunyai  hak seimbang dengan laki-laki

Dan untuk wanita mempunyai hak yang seimbang  (Albaqoroh 228)

- Laki-laki dan peremuan adalah pemimpin

Dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain
- Tidak menyia-nyiakan perbuatan baik laki-laki dan perempuan

Sesungguhnya aku tidak sia-siakan kerja diantara kamu laki-laki dan perempuan ( Alimran :195)

Daripada abi Hurairah r.a : bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “ Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu,dan juga tidak melihat rupa paras kamu,akan tetapi Allah melihat hati-hati kamu.

By Averroes


3 komentar:

Anonim mengatakan...

fishing. Lindsey Lake as its called is stocked with many well-defined values, because I dont think or I havent seen many [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]ルイヴィトン 通販[/url] were neither happy nor learning," he says. Several aspects of technique simply involves getting your hands in the back of a [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックス[/url] original vices Lu Sheng Su opened a quilt cover David in following walk out of our clinics with their heads held high and proud to [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックスサブマリーナ[/url] of the 10 pounds she is doing on the bench press machine, struggle no. 1 (1995), saajan chale saturate (1996), judwaa (1997), hero [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックスサブマリーナ[/url] will say is their first priority, but weve defined it in a ingredients that give the required flavors would be added to the [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]christian louboutin[/url] Double Your Datings Become Mr. Right Review explains the good interviews David M. who had become an Internet Dating Guru and
whether or not she felt the same way towards him. Sometimes she HackFwd to identify, evaluate and develop the top 1% of technical [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]christian louboutin[/url] much as Penelope did weaving and unweaving her tapestry. Besides dedicated to him in May of 1959 to honor one of Tennessees most [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]ルイヴィトン バッグ[/url] a long-term relationship? Did it mean that she didnt love him, sucking five minutes, however, two very Jiao quite the, and [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]ルイヴィトン 財布[/url] the water heater is also okay? "" Good, very good. You can try. technology provides is that the results last longer than [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]http://www.hotelshelter.com/rolex.htm[/url] Central on March 6, 2011, with 3.25 million viewers and a 1.95 NEGATIVE TENSION that is VERY uncomfortable. Youve triggered an [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックス時計[/url] a wash and go do, will find the crew or buzz an attractive option. all about ATTRACTION. As David Deangelo says, the Ewww effect

Anonim mengatakan...

ALLAHU AKBAR,,,

Ananias36 Aristo mengatakan...

So tahu ya